ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj 2022/2023
11.12.2022 22:01
There are no translations available.

ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj Kiírása
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a 2022/2023. tanévre tanulók,
hallgatók részére ösztöndíj pályázatot ír ki.
 
A pályázati feltételek:
 
1. Pályázatot nyújthat be az általános és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézményben
tanuló diák, aki a ruszin nyelvoktatásban részt vesz.
 
2. Feltétel a ruszin nyelv ismerete.
 
3. Aktív részvétel a helyi ruszin közösségi életben.
 
4. A pályázathoz mellékelni kell:
- az intézmény által kiállított igazolást a ruszin nyelvoktatásban való részvételről;
- a helyi illetve megyei ruszin önkormányzat ajánlását és határozatát arra vonatkozóan, hogy
mekkora támogatási összegben részesíti az ösztöndíjat kérvényező tanulót;
- a pályázó által ruszin nyelven kézzel írt bemutatkozás, kérelem.
 
A jelentkezéshez be kell küldeni a jelentkezési lapot és a pályázatban feltüntetett csatolandó
anyagokat. A jelentkezési lap letölthető: www.ruszin.com
 
A pályázatot postai úton kell benyújtani 2023. január 31-ig az Országos Ruszin
Önkormányzat (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.) címére.