Ґрекокатолицька начална школа Сятого Петра, Мучонь

 

Отвораня школного рока у мучонськуй Ґрекокатолицькуй началнуй школї Сятого Петра 

 

По отворявучуй літурґії зачали школный рук у мучонськуй Ґрекокатолицькуй началнуй школї Сятого Петра. У 2023/2024. школнум рокови про штудованя русинського языка и хованя русинськых традіцїй явило ся вецей школашув: 19 дїти будуть учити русинськый язык ги другый иностранный, 11 будуть знакомити ся з русинськым на языковум пудготовителнум кружкови.
Марія Ракацкі
    діректор

 

 

 

 Debreceni kirándulás

 

 

"A világ ruszinisztikája ma" konferencia Budapesten

 

Művészeti élmények Budapesten

 

29.09.2022.: Ученикы вокалных, інструменталных и русинськых языковых класув Мучонськуй началнуй ґрекокатолицькуй школы Сятого Петра достойно сятковали Всесвітнїй день музыкы у Будапештськум державнум опернум театрі, де вечур могли насоложовати ся оперов Ференца Еркеля „Банк Бан”. Сесь день быв врученый умілствови, ибо сперед обідом ґрупа навщивила Базіліку Сятого Іштвана, де ґідом быв бывшый ученик нашуй школы, секркетарь Базіліки Адорян Югас, котрый познакомив ґрупу из історіёв єдної из майважных сакралных будовель Мадярщины, што дало силнї доимы ученикам. По обідї ґрупа была гостём Віры Ґіріц, посланика Русинув у Парламентї Мадярщины на екскурзії у майпознатуй будовлї Будапешта - Парламентї, де также збогатили ся незабываємыма доимами.