Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Премія Антонія Годинкы 2023. рока
03.06.2023 09:56

Депутати Вседержавного Русинського Самосправованя 2004-го рока проголосовали за створеня премії Антонія Годинкы, котра передає ся за активну роботу по захраненю русинського языка, културы и традіцій.

 

2023. рока премію дустали:

 

Петро Медвідь

Словацькый русинськый новинарь и актівіста

 

 

            Родив ся у тогдышнюй Чехословакії у Пряшові 6-го фебруара 1981. рока у вірувучуй ґрекокатолицькуй фамілії. Русинську културу, традіції и язык познав ищи малым дїтваком.

Штудовав Ґрекокатолицьку теолоґію у Пряшовськум універзітетї, де дустав діплому католицького теолоґа.

У русинськуй масмедії трудить ся од 2010-го рока.

У словацькуй масмедії – телевізії, радійови, новинкох – бере велику участь у пропаґації и хоснованю русинського языка.

На інтернетовых порталох редаґує, веде русинські проґрамы на словацькых и полськых теріторіёх.

Радник презідента Словацькуй републикы за русинську меншыну од 2019. рока, прес-представитель Світовуй Рады Русинув од 2021. рока.

Про єдиный русинськый професіоналный театер имени Александера Духновича у Пряшові товмачить дарабы на русинськый язык.

Про пряшовськый фолклорный ансамбл „Рутенія”писав сценарій и режіровав кореоґрафію. Поверьх русинського языка рахує важным и захраненя, передаваня русинськуй културы и традіцій.

Його дїятельство є помочов и мотіваціёв про молодых мадярськых Русинув, жебы говорити по русинськы и учити ся русинському языкови, а также є про ных добрым приміром.

 

 

 

Ірина Сюч-Ворінка  

Научный секретарь Научного інстітута имени Антонія Годинкы, 

секретарь новинкы „Русинськый Світ”. 

 

Ірина Сюч-Ворінка родила ся у селї Батёво на Пудкарпатю у дваязычнуй фамілії - ї матїрь - Мадярка, отець - Русин. Про фамілію важна была русинська и мадярська културы, їх захраненя. Штудовала у Береґсасї, де дустала діплому філолоґа. Перестяговала ся до Будапешта 2014. рока позад лїпшых возможностюв про жывот. Од мая 2015. рока зачала робити у Русинському научно-изглядовательному інстітутї у Сарваші и активно зучастнила ся у роботї Вседержавного Русинського Самосправованя. По перестягованю Інстітута до Будапешта и його подалшого фунґованя ги Научного інстітута имени Антонія Годинкы Ірина робить научным секретарём а также секретарёмсосполнуй інформаційнуй новинкы Русинув Мадярщины „Русинськый Світ”. Штудує русинськый и мадярськый языкы и літературы у Пряшовськум універзітетї. Попри універзітета активно робить у Інстітутї и исповняє фахманські задачі. 2022-го рока была выбрана предсїдателём русинськуй матурнуй комісії.

 
Pályázati felhívás
30.05.2023 09:53
There are no translations available.

 
Ruszin Nemzeti Ünnep 2023
15.05.2023 11:20
There are no translations available.

 
Közgyűlés
21.04.2023 09:40
There are no translations available.

 
Húsvét 2023
08.04.2023 15:55
There are no translations available.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135
« ПерваПережа12СлїдувучаПослїдня »

Сторона 1 из 2