ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj Kiírása 2018
2018. szeptember 18. kedd, 00:00
ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj Kiírása
 
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a 2018/2019. tanévre tanulók,
hallgatók részére ösztöndíj pályázatot ír ki.
 
A pályázati feltételek:
 
1. Pályázatot nyújthat be az általános és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézményben
tanuló diák, aki a ruszin nyelvoktatásban részt vesz.
 
2. Feltétel a ruszin nyelv ismerete.
 
3. Aktív részvétel a helyi ruszin közösségi életben.
 
4. A pályázathoz mellékelni kell:
 
- az intézmény által kiállított igazolást a ruszin nyelvoktatásban való részvételről;
 
- a helyi illetve megyei ruszin önkormányzat ajánlását és határozatát arra vonatkozóan, hogy
mekkora támogatási összegben részesíti az ösztöndíjat kérvényező tanulót;
 
- a pályázó által ruszin nyelven kézzel írt bemutatkozás, kérelem.
 
A jelentkezéshez be kell küldeni a jelentkezési lapot és a pályázatban feltüntetett csatolandó
anyagokat. A jelentkezési lap letölthető: Jelentkezési lap 2018
 
A pályázatot postai úton kell benyújtani 2018. október 16-ig az Országos Ruszin
Önkormányzat (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.) címére.