Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Országos Ruszin Önkormányzat
2014. október 09. csütörtök, 13:34

Országos Ruszin Önkormányzat 

 

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 6-i alakuló ülésén a testület elnökének Giricz Verát, elnök-helyetteseknek Kozsnyánszky Jánost és Dr. Lyavinec Sztyepánt, valamint 5 Bizottságot választott.

2011-ben módosult a nemzetiségi média támogatása, ezért szem előtt tartva a magyar kormány takarékossági törekvéseit az ORÖ Közgyűlése döntött a „Ruszin Világ” közéleti, tájékoztató lapot érintő személyi, tartalmi és terjedelmi módosításokról. Ebben a szellemben átszervezésre került a nemzetiségi rádió- és televízióadások szerkezete is.

2011-tól megújult arculattal és tartalommal, ruszin és magyar nyelven olvasható a hazai ruszin közösség életét bemutató www.ruszin.com című honlap, amely a rendszeres frissítésnek köszönhetően naprakészen tájékoztatja a közösséget az időszerű eseményekről, népünk történelemről, kulturális, vallási és hagyományőrző tevékenységéről.

Az utóbbi két és fél évben a hazai ruszin közösség eddig soha nem tapasztalt nagy létszámmal és lelkesedéssel, méltóképpen ünnepelte meg hagyományos rendezvényeit: a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége (elnöke: Kozsnyánszky János) által szervezett II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett Sárospataki és Borsi megemlékezéseket, a Ruszin Nemzeti Ünnepeket Gödöllőn, Miskolc-Görömbölyön és Nyíregyházán, a Hodinka Antal Díj ünnepélyes átadását, a FRNÖ (elnöke: Szilcer-Likovics Olga) szervezésében a Kisboldogasszony ünnepét.

Fontos eseménye volt a 2011. évnek a XI. Ruszin Világkongresszus, amelynek megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában az ORÖ derekasan kivette részét, hiszen Giricz Vera, az ORÖ elnökének egyedi kérelmére a magyar kormány 1,5 millió forinttal támogatta a rendezvényt, valamint az ORÖ 155 000 forinttal hozzájárult a Kongresszus reprezentációs költségeihez.

2011 júniusában Balatonföldváron egy hetes Ruszin Ifjúsági Művésztáborra került sor, az ORÖ mellett a szervezésben és a pénzügyi források biztosításában aktívan részt vettek az FRNÖ, a Pécsi RNÖ, a Váci RNÖ és más önkormányzatok. A tábor fő célja az ORÖ, a FRNÖ és a Ruszin Kulturális Egyesület által létrehozott „Ruszinyátá” Gyermek Együttes anyanyelvű, autentikus műsorának összeállítása és begyakorlása volt.

2011-ben megvalósult az évek óta halogatott tetőjavítás az ORÖ székházában, ezekre a munkálatokra a KIM „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” keretéből az ORÖ elnökének egyedi kérelmére 3 ml Ft támogatást nyertünk, utófinanszírozott formában. Ily módon megoldódtak a több éve fennálló beázási gondok, az átázott belső fal helyreállítása.

A 2011. évi népszámlálás komoly feladatot jelentett képviselőinknek és a közösség tagjainak egyaránt. A népszámlálást megelőző időszakban önkormányzatainknál megbeszéléseket és 2011. július 16. Sajópálfalán konzultációt tartottunk, amelyek során hangoztattuk a népszámlálási adatok fontosságát a ruszin közösség fennmaradásában és működésének finanszírozásában. Az összeírási folyamatban több helyen tapasztaltuk az összeíró biztosok tájékozatlanságát nemzetiségi kérdésekben, sőt előfordultak rosszindulatú megnyilvánulások is. Mégis a közzétett hivatalos népszámlálási adatok pozitív változásokat mutatnak, hiszen a magukat a ruszin közösséghez tartozók száma 186% nőtt! 2001-ben 2079-en vallották magukat a ruszin közösséghez tartozóknak, 2011-ben – 3882; csökkent viszont a ruszint anyanyelvként beszélők száma a 2001-es 1113-ról 2011-ben 999, (az 1930.évi népszámlálás szerint 993 beszélték a ruszint anyanyelvként). Területi bontásban 2001-ben Budapesten 430 fő, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 168 fő, Pest Megyében 116 fő, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 29 fő vallotta magát ruszinnak. A 2011.évi népszámlálási adatok szerint: Budapesten 789 fő, B-A-Z Megyében 1457 fő, Pest Megyében 351 fő,

az Sz-Sz-B Megyében 374 fő a ruszin nemzetiséghez tartozónak vallotta magát. A ruszinok által gyéren lakott megyékről részletes tájékoztatás a KSH honlapján található.

A legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint a 2011. évi népszámlálási adatok a ruszinokat a nemzetiségek között a negyedik helyre sorolták, 1154-en rendelkeznek felsőfokú diplomával. A ruszinok kórfája is biztató folyamatot mutat: ha 2001-ben a 14 év alattiak száma 89 fő volt, ez 2011-ben 299-re emelkedett; a 15-39 év közöttiek 2001-ben 417 fő, 2011-ben 1229, 40-59 év közöttiek létszáma 2001-ben 390 fő volt, ez 2011-ben 1286-ra emelkedett; a 60 év felettiek 2001-ben 202 fő, 2011-ben pedig 1066 fő volt. Érdekesen alakultak a vallási hovatartozás megvallásáról szóló adatok: 2011-ben Magyarországon 1777 fő, a ruszinok 46% görögkatolikus, 31 fő orosz-ortodox, 35 fő evangélikus, 19 fő buddhista, 9 fő iszlámhívő, 26 fő izraelita, 306 fő ateista, 477 fő nem válaszolt a kérdésre.

Decemberben az ORÖ képviselő-testületének elnöke, több tagja, valamint az ország különböző településein működő ruszin önkormányzatok képviseletében 74 fő vett részt a Római Görögkatolikus Zarándoklaton.

2011. évben az ORÖ a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz három utófinanszírozott pályázatot nyert: a Ruszin Nemzeti Ünnep rendezvényeinek támogatására, a honlap korszerűsítésére és frissítésére, a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye tárgyi állományának bővítésére.

A 2011. évi Ruszin Almanach megjelenését a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület kérelme és a hozzá csatolt költségvetés megtárgyalása után az ORÖ Közgyűlésének döntése alapján megkötött szerződés szerint az ORÖ 155 000 forint nyomdai és postázási költségek átvállalásával támogatta.

2012. szeptember 1-én tartottuk meg első ízben a 300 főt megmozgató Ruszin Búcsú ünnepet Sajópálfalán. Előző nap ülésezett az ORÖ Közgyűlése. A Képviselő-testület teljes létszámmal vett részt az ülést követő Vecsernyén és a Búcsú összes szertartásán, egyetértettünk abban, hogy minden év szeptember első vasárnapján tartjuk a Ruszin Búcsút Sajópálfala kegyhelyen, ahol a görögkatolikus templomban őrzik az Istenszülő Könnyező Kegyképét és ahol az első írott, képekkel illusztrált egyházi-szláv nyelvű énekeskönyv - az Irmologion született.

A 2012-ben a Magyarországi Ruszinok Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye pályázaton nyert összegét egy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéből származó hagyaték megvételére költöttük. Becses értékékekkel gazdagodott és megújult a múzeum tárlata, több tárgy azonban restaurálásra szorul, amit az elkövetkező időszakban szeretnénk megoldani. Tovább bővült a Magyarországi Ruszinok Könyvtárának állománya is. A kiadókkal és a könyvkereskedőkkel kialakított jó munkakapcsolatoknak köszönhetünk egy sor értékes régi kiadvány beszerzését, gazdagodott a környező országokban élő ruszin közösségek által megjelentetett kiadványok köre.

2012-ben az ORÖ közel 1 millió forinttal támogatta a 20 fős „Ruszinyátá” Gyermek Együttes 10 napos táborozását Balatonföldváron, ahol a gyerekek ruszin népdalokat, verseket és táncokat tanultak. A „Ruszinyátá” Gyermek Együttes tagjai részére az ORÖ Képviselő-testülete 2012. szeptember-december közötti időszakra gyermekenként 40 000 Ft. ösztöndíjat biztosított, további 6 általános iskolai, közép-, és felsőfokú tanulmányokat végző diák személyenként 50 000 Ft. ORÖ ösztöndíjban részesült. Ösztöndíjasaink rendszeresen fellépnek az országos és helyi ruszin ünnepeken és rendezvényeken, derekasan helytállnak azok szervezésében és lebonyolításában.

Az év legjelentősebb eseménye az Európai Unió keretéből a TÁMOP-3.4.1. A-11/1-2012-2014. jelű nyertes pályázat volt, a 141 ml forintos összegen az Országos Görög, az Országos Lengyel és az Országos Ruszin Önkormányzatok, valamint a Múcsonyi Kalász László ÁMK Általános Iskola és a Múcsonyi Önkormányzat Konzorciuma osztozik, az ORÖ - re 47 millió forint jut. A ruszin nyelvű tankönyvek megírása és kiadása közösségünk történelmi eseménye. Az alkotó munkába számos nyelvész, zenész, történész, festőművész kapcsolódott be, közösségünk tagjai nagy érdeklődéssel figyelik a folyamatot. A Ruszin nyelv és irodalom és a Ruszin népismeret 1-4. évfolyamok részére készül, az alkotói munkát megelőzően azonban a többi hazai nemzetiséggel együtt kidolgoztunk a tantárgyak Irányelveit és a Kerettanterveket 1-12. évfolyamok részére magyar és ruszin nyelven, jóváhagyásuk több egyeztetés eredményeként az EMMI szintjen is megtörtént, ezek a honlapokon megtekinthetők. Ebben a felelősségteljes munkában Dr. Káprály Mihály vezetésével tevékenyen részt vettek: Lyavinecz Marianna, aki a szakmai feladatokon túl, az ORÖ Kulturális és Oktatási Bizottságának elnökeként, Bizottságával együtt véleményezte és az ORÖ Képviselő-testületének elfogadásra javasolta az elkészült dokumentumokat; Barnáné Zajakovszky Mária és Majorné Zsebesi Borbála tanítók, Giricz Gabriella és Rományuk Renáta bölcsészek. Nagy segítséget nyújtott az anyagok előkészítésében és a munkafolyamat összehangolásában Szilcer-Likovics Olga, az ORÖ képviselője az EMMI Oktatási Kisebbségi Bizottságában. A ruszin nyelvű tankönyvek megjelentetésével a hazai ruszin közösség nagy előrehaladást tesz a magyarországi irodalmi ruszin nyelv kodifikálásában, hiszen kiegészítő anyagként elkészül a digitális helyesírási és kétnyelvű szótár is. Számos helyre adtunk be pályázatot kétnyelvű szótár és a helyesírási szótár megjelentetésére, reméljük, hogy a hazai gazdasági környezet pozitív változása segíteni fogja törekvéseinket.

2013-ban a 2011.évi népszámlálási adatok ismeretében az ORÖ Képviselő-testülete fokozottan odafigyel az anyanyelv ápolásával kapcsolatos feladatokra. Júniusban két ruszin anyanyelvű táborban Balatonföldváron (Ruszin Kulturális Egyesület és FRNÖ, elnök: Szilcer-Likovics Olga) és Sajópálfalán (MROSZ, elnök: Kozsnyánszky János és ORÖ, elnök Giricz Vera) a szerény anyagi körülmények között élő, tehetséges gyermekek részére a szervezők a pihenés mellett a ruszin kultúra megismerésére, a görögkatolikus liturgia egyes imáinak és az egyházi ünnepi dalok, szokások megtanulására is lehetőséget biztosítottak. A Sajópálfalai táborban a gyerekek részesei voltak a Miskolci Apostoli Exarchátus területén élő hittant tanuló görögkatolikus diákok évzáróján, ahol közel 400 gyermek önfeledt szórakozás mellett ügyességi és szellemi vetélkedőkön jeleskedett.

A hazai ruszin közösség közéleti, tájékoztató lapja a „Ruszin Világ” 2013-ban ünnepelte megjelenésének 10. évfordulóját. Az eltelt időszakban a lap a Magyarországi nemzetiségi média egyik elismert kiadványa lett és fontos szerepet tölt be közösségünk tárgyilagos tájékoztatásában, az anyanyelv ápolásában és hagyományaink megőrzésében. A 10 év tevékenységének elismeréseként Magyarország miniszter elnöke Orbán Viktor Nemzetségekért Díjat adományozott a „Ruszin Világ” lapnak.

Féléves szünet után a Magyarországi ruszinisztika önálló tudományos intézményként folytatja működését. 2014. január 20-tól Szarvason, a hazai szlovák közösség ismert központjában, abban az épületben, amely az átszervezés során a Gödöllői Szent István Egyetemtől átkerült a Szegedi Gál Ferenc Főiskolához elkezdte működését a Ruszin Kutatóintézet. A nyugodt, csendes környezetben folynak a felújítási és berendezési munkálatok. Döntés született az intézet személyi összetételéről. Az intézetet a Nyíregyházai Főiskola ukrán-ruszin tanszékének volt professzora, Dr. Káprály Mihály vezeti, a tudományos munkatársak között találjuk Rományuk Renátát és Káprály Natáliát, valamint Giricz Gabriellát, a kezdő szlávistát.

Reméljük, hogy a hazai szlávisztika sikereiről még sokat fogunk hallani. Most pedig úgy illik, hogy röviden bemutassuk a Ruszin Kutatóintézet alapvető terveit:


 

 • Tankönyvek, szótárak és segédletek előkészítése a magyar diákok számára a ruszin nyelv tantárgyának elsajátításához; módszertani és gyakorlati kiegészítő anyagok kidolgozása ruszin oktatási intézmények óvodapedagógusai számára.


 

 • Kutatások a ruszinisztikában:

 • a) ruszin irodalmi nyelv Magyarországi alkalmazása: fonetika, fonológia, grafika, helyesírás, nyelvtan, szóképzés, lexika, mondattan, funkcionális stílusok;

 • b) ruszin irodalmi nyelv története;

 • c) ruszin nyelvjárástan (dialektológia);

 • d) ruszin-magyar, ruszin-szlovák és más interetnikus kulturális és nyelvi kapcsolatok;

 • e) ruszin folyóiratok alapításának története, a média nyelve.


 

 • A kutatási anyagok nyomdai előkészítése és megjelentetése.


 

 • Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék könyvtári állománya és a Ruszin Kutatóintézet tagjainak saját könyvállománya alapján gyűjteménye ruszinisztikai könyvtár létrehozása és bővítése: általános és tematikus katalógusok készítése; bibliográfiai kutatások, tárgyak gyűjtése és rendszerezése, melyek kapcsolódnak a ruszin kultúra és a ruszin társadalom történelméhez, (a budapesti Ruszin Tanszék (1919-), a Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941-1944), a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék (1992-2013) tevékenységét bemutató anyagok rendszerezése, nyomtatásra való előkészítése.


 

 • Az egyetemes ruszin kultúra fejlődésének problémái és az elért tudományos eredmények megismertetése a nemzetközi és hazai porondon; az intézmény tudományos tevékenységének összehangolása Szerbia, Szlovákia és Lengyelország hasonló típusú kutató intézetek munkájával.


 

 • Nemzetközi és hazai tudományos fórumok előkészítése és lebonyolítása a ruszinisztika, a szlavisztika és a Magyarországon, valamint a szomszédos országokban elő nemzetiségek kulturális fejlődésének időszerű feladatairól.

 

2014-ben a Hodinka Antal Díj, a Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye ünnepli alapításának 10. évfordulóját és 15 éve alakult meg az első Országos Ruszin Önkormányzat.

A „Nemzetiségi Támogatások” elnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ORÖ 3 810 000 Ft. támogatásban részesült a székház felújítására és 2 100 000 Ft. berendezés cserére.

2014. május 6-tól a hazai ruszin közösséget az Országgyűlésben Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló képviseli.

 

 

 
Ruszin Búcsú 2014
2014. augusztus 16. szombat, 10:46
2014. szeptember 7-én, vasárnap, Sajópálfalán 
a Szentlélek Görögkatolikus Templomban (Sajópálfala, Szabadság u.55.) 
tartjuk a hagyományos
 
Ruszin Búcsút
 
amelyre ezúttal tisztelettel meghívjuk.
 
 
Táborok
2014. július 14. hétfő, 04:13

Sajópálfala

Az Országos Ruszin Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán elnyert összegek felhasználásával idén a ruszinok által legsűrűbben lakott B-A-Z- Megyei Sajópálfalán rendezték meg az Ruszin Anyanyelvi és Hagyományőrző Gyermek Tábort.

 

Balatonföldvár

A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat idén is megtartotta a már hagyományos Anyanyelvi Ruszin Ifjúsági Művészeti Tábort Balatonföldváron, a Riviera Park Hotelben.


 

 
Mentelmi Bizottság: nem összeférhetetlen a ruszin nemzetiségi szószóló posztja
2014. június 12. csütörtök, 22:14
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága nem rendelte el az összeférhetetlenségi eljárás megindítását a 
testület keddi ülésén Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló ügyében, a vonatkozó bejelentést alaptalannak találták - közölte Vejkey Imre az MTI kérdésére.
 
A bizottság kereszténydemokrata elnöke elmondta: Ujaczki Tibor, a RUKISÖSZ, a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület elnöke tett összeférhetetlenségi bejelentést Giricz Vera nemzetiségi szószólóval szemben még az előző ciklus alatt.
 
A bejelentés szerint Giricz Verának az Országos Ruszin Önkormányzatnál, az Aszódi Ruszin Önkormányzatnál és a Ruszinokért Alapítványnál betöltött elnöki tisztsége összeférhetetlen nemzetiségi szószólói tisztségével az országgyűlési törvény alapján. Ez azt tartalmazza, hogy a szószóló nem lehet nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja.
 
Vejkey Imre ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény a 2014. évi általános önkormányzati választások napjáig lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi szószóló nemzetiségi önkormányzati tisztséget töltsön be.
 
Vejkey Imre közlése szerint a bizottság az ülésen 3 igen 2 nem szavazattal azt állapította meg, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.
 
« ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 4